WAT IS CONTEXTUELE HULPVERLENING? Contextuele Hulpverlening is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd. Contextuele hulpverlening is een preventieve én herstellende manier van werken in individuele, familie, gezins- en ook werkrelaties omdat het rekening houdt met afkomst én toekomst. De contextuele therapie heet daarom ook intergenerationeel en is ontwikkeld door Prof. dr.I.Boszormenyi-Nagy. Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke aspecten in de dynamiek van menselijke relaties. Als er ergens iets mis gaat tussen mensen dan is het vaak op dit gebied. Het zijn vaak deze aspecten waar mensen persoonlijk en in relatie met anderen in het leven van alledag tegen aan kunnen botsen. Het gevolg daarvan kan zijn dat de balans van geven en ontvangen verstoord wordt en men niet meer toekomt aan het bieden van gepaste en verantwoorde zorg. Dit kan zo verstorend werken dat ook de volgende generatie daar mee te maken krijgt. In de hulpverlening zijn het dan ook deze aspecten die veel aandacht vragen en krijgen. Contextuele hulpverlening is er om een goed zelfbeeld te kunnen vormen. Om grenzen aan te durven geven. Het is er voor: Een mens als individu ~ Contextuele hulpverlening is er om goed in relaties te staan. Het is er voor: Partner relaties ~ Contextuelen hulpverlening is er om een goed ouderschap aan te gaan. Het is er voor: Hulp aan (samengestelde) gezinnen ~
Contextueel Pastoraat Human Connect geeft Contextuele hulpverlening op Christelijke basis. Hierbij wordt er o.a. ook gekeken naar de geestelijke relaties die meespelen in uw leven, naar de verbindingen die er zijn of juist niet zijn. Er is hierbij geen ‘goed’of ‘fout’ Christelijk wil zeggen dat er geen sprake is van (ver)oordeling maar dat het uitgangspunt mag zijn dat God ieder mens gelukkig wil zien, en met liefdevolle ogen naar Zijn schepping kijkt. En die schepping dat bent U. Contextueel pastoraat helpt om als het ware door de ogen van God te kijken naar de verbondenheid binnen de generaties .En wat rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en genade binnen de generationele relaties betekenen. In mijn werk als pastoraal contextueel werker zal ik met u aan de hand van Gods woord nagaan of we kunnen ontdekken hoe het mogelijk wordt om de duisternis, die soms over je leven kan liggen, te laten verdwijnen. Om plaats te kunnen maken voor het licht en de warmte, van God’s aanwezigheid in je leven. En er zal zeker ruimte en tijd zijn om samen te bidden.
Waarom Contextuele Hulp? Wanneer het leven niet mee valt, problemen al jaren lang aanwezig zijn en storen in de relatie met anderen, dan is contextuele hulp precies de hulp die u nodig heeft. Het is een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat soms generaties lang is doorgegeven en ontvangen. Contextuele hulpverlening kan heel goed dienen om weer een goed zelfbeeld te kunnen vormen, en weer vrij in het leven te kunnen staan. Voor een breed scala aan problemen kan ik u hulp bieden. - Human Connect
Personal Coaching Waarom zou je je willen laten coachen? Wanneer je zelf niet (meer) in staat bent op een goede manier richting te geven aan je leven of bepaalde levensomstandigheden kan het verstandig zijn een coach in de arm te nemen. Samen met een coach bespreek je de situatie(s) in je leven die een nieuwe richting nodig hebben en omdat iemand anders meestal objectiever kan besluiten zal de combinatie van jou persoon met een coach beter werken dan alleen. Wie moet jouw coach worden? Voor coaching heb je iemand nodig die jouw volledige vertrouwen heeft, anders is het niet mogelijk iemand te wijzen op dingen die anders zouden moeten of die juist wel of juist niet gedaan of gelaten zouden moeten worden. Om er achter te komen of ik de juiste coach ben zal er eerst een intake gesprek plaats vinden om na te gaan of het zin heeft om verder te gaan. Aan de hand van de intake zullen we bepalen of, en zo ja, hoe het verdere begeleidingstraject eruit zal gaan zien. Wat is de gebruikte werkwijze? Na het gebruikelijke intake gesprek zullen we samen tot overeenstemming proberen te komen hoe de coaching eruit zal gaan zien. Christelijke Coaching Coaching op christelijke basis is zeker te allen tijde mogelijk. Het voegt een extra, niet onbelangrijke, dimensie aan het coachen toe. Is het niet zo dat het in Gods woord geschreven staat :” Met God loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.” Ps 18: 30.