Levensboeken
Levensboeken Achter ieder mens schuilt een verhaal, vereeuwig uw verhaal, of dat van een ander. Dat verhaal is het waard om verteld te worden. Elk verhaal is bijzonder en uniek. Het kan geschreven worden voor het nageslacht maar ook als een herinneringsdocument. Denk aan bijvoorbeeld een kind wat te jong sterft. We sterven pas als we niet meer worden herinnerd, schrijft auteur Marijke Hilhorst. Hoe vaak gebeurt het inderdaad niet dat verhalen verdwijnen met degene die sterft. “hoe zat het ook al weer met dat vergeten familielid? Weet jij nog het precieze verhaal bij die ene gebeurtenis?” vragen we elkaar dan. Een levensboek is een blijvend tijdsdocument. Het vertelt de geschiedenis van één of meerdere familieleden en is een aaneenschakeling van herinneringen aan kleine momenten, grootse gebeurtenissen, aan verdrietige en blije perioden, aan alles wat het leven tot een persoonlijk leven maakt. Met als rode draad uw eigen verhaal. Wat is de procedure? In eerste instantie zal ik een keer bij u langs komen om te bespreken wat u wilt en of we tot samenwerking kunnen komen. Als u besluit tot het laten maken van een levensboek kom ik een aantal keren bij u langs om u te interviewen. Daarna werk ik het uit. Een week voor dat ik weer bij u kom voor een interview krijgt u het nieuwe gedeelte toegestuurd. Dit is bedoeld om alvast te kunnen kijken of u het eens kunt zijn met het geschrevene of dat er correcties in het document aan gebracht moeten worden. Kom ik daarna weer bij u op bezoek dan bespreken we als eerste wat gecorrigeerd moet worden, waarop het volgende interview afgenomen wordt. Op deze manier wordt het boek een kostbaar document, precies zoals u het hebben wilt. Iedereen die erin geïnteresseerd is kan een levensboek laten maken. Door middel van een aantal interviews zal ik proberen uw verhaal op te tekenen en met foto’s of dergelijk materiaal die u ter beschikking stelt kan ik proberen het boek te verfraaien. Wat zijn de kosten van een levensboek? De kosten hangen sterk af van uw persoonlijke wensen en kunnen eigenlijk pas goed in kaart worden gebracht bij het eerste gesprek. Daarom kan er hier geen bedrag genoemd worden.